دپارتمان طراحی و مهندسی اتوماسیون شرکت ایده با در اختیار داشتن مهندسین مجرب امکان طراحی سیستمهای کنترل FCS، ESD، DCS، PLC و F&G را با برندهای زیمنس، یوکوگاوا، امرسون، هانیول، ABB و همچنین اسکادا با برندهای مورد تایید کارفرمایان برای صنعت کشور مهیا ساخته، بطوریکه ساخت و مونتاژ تابلوهای فوق در کارخانه ساخت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پیام در بهترین کیفیت و تحت استانداردهای بین المللی به انجام می رسد.