پروژه های داخلی – در دست اجرا
موضوع قرارداد نوع سیستم نوع قرارداد کارفرما
تامین تجهیزات F&G پروژه تسهیلات سرچاهی میدان نفتی یاران جنوبی F&G Device P
(تامين تجهيزات)
شركت پارس كيهان
طرح احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان و تلمبه خانه مایل 40 ماهشهر F&G System & Device PC
(مهندسي خريد و نصب)
مشاركت سپهر (شركت طراحي و ساختمان نفت و شركت پارس كيهان)
خرید تابلوهای سیستم كنترل پروژه احداث ایستگاه های پمپاژ و خط انتقال آب خام از سد حاجیلر به صنایع مس سونگون DCS-SIEMENS-S7-300 EPC
(مهندسی، خرید و ساخت)
شركت ارس بنياد
خرید، طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و تاسیسات جانبی Recycle Gas Compressor پكیج سیویل و مکانیک
برق و سیستم کنترل
ابزار دقیق
EPCIC
(مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی)
شرکت پتروشیمی اروند
اجرای سیستم اسکادای آبفا منطقه 2 تهران SCADA EPCIC
(مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی)
شرکت آب و فاضلاب منطقه 2
اجرای سیستم اسکادای آبفا منطقه 1 تهران SCADA EPCIC
(مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی)
شرکت آب و فاضلاب منطقه 1
اجرای سیستم اسکادای آبفا منطقه 4 تهران SCADA EPCIC
(مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی)
شرکت آب و فاضلاب منطقه 4
اجرای سیستم اسکادای آبفا منطقه 5 تهران SCADA EPCIC
(مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی)
شرکت آب و فاضلاب منطقه 5
فروش، نصب و راه اندازی سیستم های كنترل، تجهیزات ابزار دقیق اعلام و اطفاء حریق و دوربین مدار بسته Control System:
DCS-SIEMENS-S7-400
F&G-SIEMENS
CCTV-INSTRUMENTS-FIRE FIGHTING
EPCIC
(مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی)
شركت ماشين سازي پارس
End User: شركت نفت ايرانول
تامین تجهیزات ابزاردقیق شامل:
LEVEL TRANSMITTER
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
TEMPERATURE TRANSMITTER
PRESSURE TRANSMITTER
PRESSURE GAUGE
TEMPERATURE GAUGE
INSTRUMENT P
(تامين تجهيزات)
شركت طراحی و ساخت سازه های دریایی
مبین سازه گستر خلیج فارس (ایزوایكو)
End User: شركت نفت فلات قاره
خرید سیستم اتوماسیون DCS مربوط به پروژه احیاء مستقیم قائنات DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
(مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی)
شركت بين المللي مهندسي ايران (ایریتک)
End User: شركت فولاد صنعت قائنات
پروژه های داخلی – خاتمه یافته
نفت، گاز و پتروشیمی
(خاتمه یافته)
سیستم کنترل واحد Gas Pilot Plant DCS-SIEMENS-S7-400 EPCC
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت CPT / مهر ایزدان
خرید سیستم اعلام حریق برای پروژه گسترش مخازن ذخایر مایعات F&G- Scame EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)
قرارداد PLC S7-400 SIEMENS FOR PDCS 65 DCS-SIEMENS-S7-400 P
تامین تجهیزات
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
Redundant کردن Serverهای DCS پالایشگاه نفت کرمانشاه DCS – HONEYWELL EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
پالايشگاه نفت كرمانشاه
نوسازی سیستم کنترل (DCS-HONEYWELL) و
ابزار دقیق (ABB)
DCS – HONEYWELL EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
پالایشگاه نفت کرمانشاه
سیستم کنترل و ESD آبگیرپتروشیمی غدیر DCS-SIEMENS-S7-400
ESD-SIEMENS-S7-400
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
دریا ساحل
خرید سیستم كنترل پروژه احداث چاه E034S تابناک و 3 حلقه چاه دیگر DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت آریا پتروگاز گلوبال
End User: شرکت ملی نفت مناطق مرکزی
H2S GAS DETECTOR (Zellweger) F&G- Honeywell P
تامین تجهیزات
شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
تامین و فروش تجهیزات ESD ESD – ICS TRIPLEX P
تامین تجهیزات
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
تامین و فروش تجهیزات PLC PLC – HIMA P
تامین تجهیزات
شرکت ملی نفت ایران
(مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان)
تامین و فروش تجهیزات PLC PLC – HIMA P
تامین تجهیزات
شرکت ملی نفت ایران
(مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان)
تامین و فروش تجهیزات PLC PLC – HIMA P
تامین تجهیزات
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
خرید پانل های Interposing Relay پروژه بازسازی و نوسازی سکوی فروزان GMI & Phoenix EPC
مهندسی، خرید و ساخت
شرکت ناردیس طرح های انرژی
End User: شرکت نفت فلات قاره
تامین و فروش تجهیزات DCS DCS -ABB BAILY P
تامین تجهیزات
شرکت نفت فلات قاره ایران
تامین و فروش تجهیزات PLC PLC-SIEMENS-S7-400 P
تامین تجهیزات
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
تامین و فروش تجهیزات F&G F&G – FENWAL P
تامین تجهیزات
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
تامین و فروش تجهیزات PDCS PDCS-ABB P
تامین تجهیزات
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
کنترل سیستم DCS به همراه کلیه متعلقات مربوطه پروژه شهید شوشتری کارگاه اهواز DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
قرارگاه خاتم (گروه تخصصی شهید رجائی)
End User: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
خرید، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات ابزاردقیق و سیستم کنترل پروژه پلنت قیر دمیده پالایشگاه آبادان Control System:
DCS-SIEMENS-S7-400
ESD-SIEMENS
F&G-SCAME
Instrument:
CV-PSV-PCV-PT-PG
TG-TT-DPT-RLT-Orifice Plate
EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
شرکت نفت پاسارگاد
CONTROL AND SAFETY SYSTEMS OF MEG RECLAIMING UNIT (MRU)
PACKAGE
PHASE 13
Control System:
DCS-SIEMENS-S7-400
ESD-SIEMENS
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت پتروکاران شفق کیش
End User: شرکت نفت و گاز پارس
CONTROL AND SAFETY SYSTEMS OF MEG RECLAIMING UNIT (MRU)
PACKAGE
PHASE 22-24
Control System:
DCS-SIEMENS-S7-400
ESD-SIEMENS
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت پتروکاران شفق کیش
End User: شرکت نفت و گاز پارس
سیستم کنترل پروژه پالایشگاه گازی هنگام Control System:
DCS-SIEMENS-S7-400
ESD-SIEMENS
F&G-SIEMENS
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت جندی شاپور
End User: شرکت نفت فلات قاره
فروش و برنامه نویسی سیستم کنترل نمک زدایی اهواز متمرکز FCS، ESD، PLC FCS-YOKOGAWA
ESD-YOKOGAWA
PLC-SIEMENS-S7-400
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت پتروسیف (CPT)
End User: شرکت مناطق نفت خیز جنوب
سیستم کنترل (DCS) اختلاط روغن پالایشگاه تبریز DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت پالایش نفت تبریز
ساخت تابلوهای DCS و ESD طرح توسعه نمکزدایی رگ سفید یک DCS-SIEMENS-S7-400
ESD-HIMA
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت میم تیم
End User: شرکت مناطق نفت خیز جنوب
تامین سیستم های F&G، ESD، DCS پروژه توسعه میدان نفتی یاران شمالی DCS-SIEMENS-S7-400
ESD-SIEMENS
F&G-SIEMENS
EPC-C
مهدنسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
End User: PEDEC
سیستم کنترل (F&G) اختلاط روغن پالایشگاه تبریز F&G-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهدنسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت پالایش نفت تبریز
ارائه مشاوره سیستم های کنترلی DCS و ESD DCS
ESD
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت پترو امید آسیا
سيستم كنترل و سيستم تله متري
مخازن ذخيره سازي بندر گناوه
DCS-SIEMENS-S7-400
RTU-SIEMENS
E
مهندسی
شرکت نفت پارس
پروژه احداث چند راهه اقماری
شرق اهواز یک – بنگستان
سيويل و مكانيك
برق
ابزاردقيق
EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
سیستم کنترل F&G و اعلان حریق
پروژه احداث واحد تقطیر سوم . گاز مایع
F&G System-Yokogawa Prosafe RS+
Fire Alarm Panel+Detector
EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت مهندسی درریز
End User: شرکت پالایش نفت اصفهان
سیمان
(خاتمه یافته)
نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های برق و کنترل
آسیاب سیمان واحد 2
DCS-SIEMENS-S7-400 E-C
مهندسی و راه اندازی
سیمان دورود
نظارت بر علمیات طراحی و ساخت سیستم کنترل DCS-SIEMENS-S7-400 E
مهندسی
سیمان بهبهان
طراحی و تامین سیستم کنترل و همکاری در ساخت Interface در مانیتورینگ اطاق کنترل برای سیستم مشعل دوگانه سوز کوره (گاز و مازوت) DCS-SIEMENS-S7-400 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، مصب و راه اندازی
سیمان سفید بنوید
تهیه برنامه کاربردی و مانیتورینگ IIT خط 8 سیمان تهران با همکاری ABB سوئیس و راه اندازی DCS – ABB E-C
مهندسی و راه اندازی
ABB Switzerland/سیمان تهران
طراحی سه بعدی خط تولید کارخانه سیمان هگمتان قبل و بعد از افزایش ظرفیت DCS – ABB E-C
مهندسی و راه اندازی
سیمان هگمتان
طراحی و بهینه سازی برنامه کنترلی و مونیتورینگ سیستم کنترل ABB پروژه افزایش ظرفیت سیمان اردبیل DCS – ABB E-C
مهندسی و راه اندازی
شرکت دانشوران/سیمان اردبیل
سیستم کنترل آسیاب سیمان DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان بهبهان
سیستم کنترل واحد کراشر DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان بهبهان
تابلوهای برق واحد رکلایمر PLC-SIEMENS-S7-300 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان بهبهان
سیستم کنترل و برق آسیاب سیمان واحد 2 DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان دورود
سیستم کنترل و برق آسیاب سیمان واحد 3 DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان دورود
سیستم کنترل دپارتمان پخت واحد 3 DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان دورود
سیستم کنترل دپارتمان پخت واحد 1 DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان دورود
تابلوهای برق دپارتمان پخت واحد 1 DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان دورود
تابلوهای برق واحد کراشر DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان بهبهان
سیستم کنترل واحد رکلایمر PLC-SIEMENS-S7-300 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان بهبهان
نصب و راه اندازی برق و کنترل و ابزار دقیق DCS – ABB IC
نصب و راه اندازی
سیمان کنگان
نصب و راه اندازی برق کنترل، ابزار دقیق واحدهای سنگ شکن، انتقال مواد، انبار خاک و الکتروفیلتر کولر DCS – ABB IC
نصب و راه اندازی
سیمان آبیک
سیستم کنترل دپارتمان آسیاب مواد خام و پخت DCS-SIEMENS-S7-400 EPCC
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان بهبهان
سیستم کنترل حرارت سنج های آسیاب های سیمان بهبهان PLC-SIEMENS-S7-300 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
سیمان بهبهان
سیستم کنترل و برق استاکر و ریکلایمر به صورت (Wireless) PLC-SIEMENS-S7-300 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
سیمان آبیک
نصب و راه اندازی برق، کنترل و ابزار دقیق
سیمان 600تنی خاکستری نائین
DCS-SIEMENS-S7-400 IC
نصب و راه اندازی
سیمان نائین
تابلو رله و بازسازی کوره و آسیاب مواد DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
سیمان بهبهان
تامین Spare Parts قطعات Siemens DCS-SIEMENS-S7-400 P
تامین تجهیزات
سیمان بهبهان
دمونتاژ و نصب و راه اندازی برق، کنترل و ابزار دقیق خط 1 و خط 2 سیمان مازندران DCS – ABB IC
نصب و راه اندازی
سیمان مازندران
سیستم کنترل DCS، برق و ابزار دقیق
طرح افزایش ظرفیت سیمان سیمان مازندران
DCS – ABB EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
سیمان مازندران
طراحی سیستم کنترل طرح افزایش ظرفیت سیمان مازندران DCS-SIEMENS-S7-400
DCS – ABB
E
مهندسی
سیمان مازندران
تبدیل سیستم کنترل از S5 به PCS7 DCS-SIEMENS-S7-400 EPC
مهندسی، خرید و ساخت
سیمان کارون
نصب و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ DCS-SIEMENS-S7-400 IC
نصب و راه اندازی
سیمان کارون
فروش تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق DCS-ABB EP
مهندسی و تامین تجهیزات
سیمان نهاوند
نصب و راه اندازی برق، کنترل و ابزاردقیق کارخانه سیمان نهاوند DCS-ABB
F&G- NSC/APPOLO
IC
نصب و راه اندازی
سیمان نهاوند
تامین Spare Part ریکلایمر Siemens PLC-SIEMENS-S7-300 P
تامین تجهیزات
سیمان بهبهان
تبدیل سیستم کنترل مرکزی خط یک به از S5 به PC7 DCS-SIEMENS-S7-400 EPC
مهندسی، خرید و ساخت
سیمان بجنورد
نصب و راه اندازي سيستم كنترل خط 1 DCS-SIEMENS-S7-400 IC
نصب و راه اندازی
سیمان بجنورد
پروژه سیمان بهبهان DCS-SIEMENS-S7-400 P
تامین تجهیزات
سیمان بهبهان
پروژه دمونتاژ، نصب و راه اندازی سیمان بهبهان DCS-SIEMENS-S7-400 IC
نصب و راه اندازی
شرکت سیمان بهبهان
قراداد نصب و كمك در راه اندازی تجهیزات برق، كنترل و ابزاردقیق DCS-SIEMENS-S7-299 IC
نصب و راه اندازی
شرکت سیمان آبیک
خرید سیستم كنترل،الكتریكال و ابزار دقیق آبرسانی فاز 2و 3 DCS-SIEMENS-S7-300 EPC
مهندسی، خرید و ساخت
شرکت سیمان آبیک
نصب و راه اندازی سیستم كنترل و برق و ابزار دقیق آبرسانی فاز 2 و 3 DCS-SIEMENS-S7-300 IC
نصب و راه اندازی
شرکت سیمان آبیک
عملیات اتوماسیون آسیاب های سیمان خط 1 و 2 (Siemens) DCS-SIEMENS-S7-400 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
شرکت سیمان سپاهان
فروش سیستم اتوماسیون و كنترل طرح توسعه آسیاب سیمان كردستان (Siemens) DCS-SIEMENS-S7-400 P
تامین تجهیزات
شرکت سیمان کردستان
مهندسی سیستم اتوماسیون و كنترل طرح توسعه آسیاب سیمان كردستان (Siemens) DCS-SIEMENS-S7-400 E-C-C
مهندسی، ساخت و راه اندازی
شرکت سیمان کردستان
خدمات مهندسی و فروش سیستم اتوماسیون، کنترل و ابزاردقیق پروسه خط تولید و دپارتمانهای مرتبط با پروژه طرح جایگزین 2 (واحد نهم سیمان تهران) DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت سیمان تهران
معدن
(خاتمه یافته)
راه اندازی معدن سنگ آهن چغارت با همکاری ABB سوئیس DCS – ABB C
راه اندازی
ABB سوئیس
تابلوهای برق و PLC پروژه سنگ آهن صبا تور PLC-SIEMENS-S7-300 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
فکور صنعت تهران
سیستم کنترل و برق پروژه خردایش و دانه بندی سنگ آهن سنگان PLC-SIEMENS-S7-300 EPCC
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
فکور صنعت تهران
تابلوهای برق و سیستم کنترلی PLC پروژه خردایش و دانه بندی سنگ آهن جلال آباد PLC-SIEMENS-S7-300 EPCC
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
فکور صنعت ایران
اتوماسیون تجهیزات الکتریکی کوره بلند شماره یک DCS-SIEMENS-S7-400 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
ذوب آهن اصفهان
سیستم کنترل کراشر سنگ معدن اردکان (ABB) DCS – ABB ECC
مهندسی، ساخت و راه اندازی
فکور صنعت تهران
مهندسی سیستم كنترل خط 5 سنگ آهن چادرملو DCS – ABB E
مهندسی
SPS Engineering Management
خدمات پشتیبانی فنی از كنترلرها و شبكه سیستم كنترل و مانیتورینگ DCS – ABB E
مهندسی
سنگ آهن مرکزی ایران
نصب و راه اندازی سیستمهای برقی وینچ خانه و اسکیپ کوره بلند DCS-SIEMENS-S7-400 IC
نصب و راه اندازی
ذوب آهن اصفهان
نصب و تست و راه اندازی ابزار دقیق و کنترل و قدرت
آب دمین کوره بلند
DCS-SIEMENS-S7-400 IC
نصب و راه اندازی
ذوب آهن اصفهان
اتوماسیون پمپخانه آب دمین کوره بلند DCS-SIEMENS-S7-400 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
ذوب آهن اصفهان
پروژه سیستم کنترل کراشر چادرملو PLC-SIEMENS-S7-300 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
فکور صنعت تهران
تابلو رله و PLC سرباره کوره DCS-SIEMENS-S7-400 P
تامین تجهیزات
ذوب آهن اصفهان
جایگزینی دراورهای DC قفسه های 1.16 و قیچی های 130 و 63 تنی نورد 500 DCS-SIEMENS-S7-400
Drive: Ansaldo
EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
ذوب آهن اصفهان
سیستم کنترل و اتوماسیون پروژه انتقال مواد فولاد کرمان DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
شرکت صنایع ممتازان کرمان
End User: شرکت فولاد کرمان
جایگزینی درایوهای مدرن به جای سیستم وارد لئونارد موتور 1D و تجهیزات قفسه 900 به همراه اجرای اتوماسیون سیستم DCS آن در نورد 650 DCS-SIEMENS-S7-400
Drive: Ansaldo
EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
شرکت ذوب آهن اصفهان
فولاد
(خاتمه یافته)
کارخانه فولاد کرمان DCS (SIEMENS) EPC-C شرکت صنعتی ممتازان
تغییر سیستم درایو DC و سیستم کنترل نورد 500 DCS (SIEMENS)
DC drive (Ansaldo)
EPCIS شرکت فولاد اصفهان
سیستم های Stalker & Reclaimer مجتمع فولادی نیریز، شادگان، سپیددشت، میانه و سبزه وار PLC (SIEMENS) EPC-C ؟
سرباره کوره 1 Electrical
Field
Instrument
PLC (SIEMENS)
EPCIC شرکت فولاد اصفهان
تجهیزات برقی کوره شماره 1 DCS (SIEMENS) EPCIC شرکت فولاد اصفهان
اتوماسیون پمپ خانه کوره بلند آب و تامین PLC (SIEMENS) EPCIC شرکت فولاد اصفهان
برنامه نویسی و نظارت بر کارکرد DCS DCS(ABB) EC کارخانه پالت سازی اردکان
کارخانه پالت سازی اردکان PLC (ABB) EPC شرکت فکور صنت
خودرو
(خاتمه یافته)
نصب و راه اندازی سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق سالن L-90 PLC-SIEMENS-S7-300 IC
نصب و راه اندازی
مهندسی توسعه سایپا
تامین سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق سالن L-90 PLC-SIEMENS-S7-300 EPC
مهندسی، خرید و ساخت
مهندسی توسعه سایپا
تابلو PLC و MCC و ابزار دقیق خط مونتاژ مزدا3 PLC-SIEMENS-S7-300 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
بهمن موتور
سیستم کنترل AFM Front Body خط پراید PLC – OMRON EPC
مهندسی، خرید و ساخت
سایپا
اتوماسیون و برق واحد آبرسانی سایپا PLC-SIEMENS-S7-300 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
سایپا
سیستم کنترل، برق و ابزار دقیق خط مونتاژ پروژه زامیاد2 (تیبا) PLC-SIEMENS-S7-300 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
مهندسی توسعه سایپا
سیستم کنترل و برق هوارسانی سالن رنگ سایپا PLC-SIEMENS-S7-300 EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
مهندسی توسعه سایپا
سیستم كنترل و برق هواسازهای پلاسكو كار سایپا PLC-SIEMENS-S7-300 EPCIC
مهندسی، خرید، نصب و راه اندازی
سیکو
طراحی تهیه و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق سالن رنگ F&G- APOLLO EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
شرکت پلاسکوکار سایپا
مس
(خاتمه یافته)
اجرای عملیات نصب و راه اندازی و تست عملکرد سیستم مدار بسته آب خنک کننده (Closed Cooling System) طرح مس میدوک DCS-ALSPA IC
نصب و راه اندازی
شرکت ملی صنایع مس ایران
طراحی و تامین سیستم مدار بسته آب خنک کننده (Closed Cooling System) طرح مس میدوک DCS-ALSPA EPC
مهندسی، خرید و ساخت
شرکت ملی صنایع مس ایران
خدمات مهندسی، مدیریت و عملیات اجرایی در راه اندازی و آموزش سیستم های برق، ابزار دقیق و کنترل طرح تغلیظ مس میدوک DCS-ALSPA E-C
مهندسی و راه اندازی
شرکت ملی صنایع مس ایران
عملیات تکمیل و راه اندازی تجهیزات کنترلی، برقی و ابزار دقیق فاز RR DCS – ABB EPCIC
مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی
شرکت ملی صنایع مس ایران
پروژه فروش و تامین نیروی انسانی اتوماسیون تغلیظ مس سونگون DCS-SIEMENS-S7-400 EPC-C
مهندسی، خرید، ساخت و راه اندازی
قرارگاه خاتم (موسسه امین)
End User: شرکت ملی صنایع مس ایران