طراحی، تامین، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات ابزار دقیق، کنترل، ولوهای صنعتی از یکطرف و درایوهای AC و DC شرکت آنسالدو، زیمنس و ABB از طرف دیگر، جزو توانایی و قابلیت های دپارتمان های برق و ابزاردقیق شرکت مهندسی ایده است.